Iné informacie

Zvolenie prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za predsedu SAPV na funkčné obdobie 2019-2021

53. valným zhromaždením SAPV, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 bol za predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied na funkčné obdobie 2019-2021 zvolený prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc..

Udelenie najvyššieho vyznamenania ČAZV

Odovzdanie najvyššieho vyznamenania ČAZV „Zlatej medaily za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore“ predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD.

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja v rámci RIS3 SK

Potvrdenie pôdohospodárstva ako prioritnej oblasti rozvoja našej spoločnosti v rámci RIS3 SK

Cena ministra životného prostredia SR

Cena udelená doc. RNDr. Štefanovi Rehákovi, PhD.

Open Public Consultation on Horizon 2020 Societal Challenge 2 Work Programme 2018-2020

Dear SCAR members, We would like to inform you that the public consultation on Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work Programme 2018-2020 is open from 06 June until 28 August: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm The purpose of the present open public online consultation is to collect views and opinions on the strategy, scope, objectives, and expected impacts of the Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ (Societal Challenge 2) Work Programme 2018-2020. For any question please contact EC-SC2-CONSULTATION@ec.europa.eu Best regards, RTD-SCAR Secretariat

Otvorenie verejných konzultácií k PP 2018-2020 programu Horizont 2020

Otvorenie verejných konzultácií k pracovnému programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo" Konzultácie budú otvorené od 06. júna do 28. augusta 2016 na: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm